Fagus grupa

 
 
 
Firma

ABIS d.o.o. sa sjedištem u Maslovarama, opština Kotor Varoš, članica FAGUS grupacije, specijalizovana je za preradu jelovog i smrčevog drveta poznatog po svojoj kvaliteti i dugoj tradiciji prerade na našim prostorima.
Firma se bavi primarnom i sekundarnom preradom jelovog i smrčevog drveta u sledeće drvne sortimente:

Rezana jelova i smrčeva građa svih dimenzija i klasa
• Sušena jelova i smrčeva građa

ABIS se kroz permanentan razvoj, modernizaciju i investiranje razvila u jedan od najsavremenijih pogona za primarnu i sekundarnu preradu drveta u Bosni i Hercegovini.
Odlika naše firme jesu veliki kapaciteti proreza jelovog i smrčevog drveta.

ABIS
je opremljena savremenim automatskim sušarama  kapaciteta kojima je spremna odgovoriti zahtjevnim potrebama svojih kupaca.

Snaga ABISA je u vještinama i posvećenosti poslu njenih 30-ak zaposlenih, čiji se sistem vrijednosti zasniva na stručnosti, uzajamnom povjerenju, razvojnoj orijentaciji i profesionalnom odnosu prema kupcu.

Posjedujući ovakve kapacitete i kadar, uspjevamo odgovoriti svim specifičnim zahtjevima domaćeg i inostranog tržišta. ABIS najvećim dijelom radi za poznate kupce, dugogodišnje poslovne saradnike, sa većim učešćem inostranih kupca iz Austrije, Njemačke i Italije i manjim učešćem domaćih kupaca sa prostora Bosne i Hercegovine.