Fagus grupa

 
 
 
Organizacija

ABIS je organizovan u manje organizacione cjeline saglasno poslovima koje obavljaju.

U osnovi ga čine:
    • uprava (rukovodni tim – menadžersko-administrativni poslovi);
    • organizaciona jedinica pilane (prorez oblovine), sa sušarama ( kapaciteta  150m3 turnus)
    • stovarište rezane građe Banja Luka