Fagus grupa

 
 
 
Potražnja sirovina

ABIS ima respektabilne kapacitete proreza oblovine i postoji stalna potražnja za oblovinom
jele, smrče i bora