Fagus grupa

 
 
Proizvodi

  • rezne građe svih dimenzija

  • građevinske daske dužina 1,5m<

  • suha i sirova lamela za euro-blok 28x92mm

  • suha i sirova stolarska roba (fosna i madra)

  • ostali proizvodi J/S pozahtjevu kupca

Svi proizvodi rade se od kvalitetne sirovine jele/smrče i bora koja potiče sa prostora zapadnih dijelova Republike Srpske i BiH, a u skladu sa potrebama kupca za različitim vrstama drveta sirovine uvozimo sa prostora Hrvatske, Slovenije i Austrije