Fagus grupa

 
 
 
Usluge

Pored vlastitih proizvoda našim poslovnim partnerima i drugim licima i organizacijama pružamo kvalitetne usluge iz sledećih oblasti:

• Proreza oblovine (jela, smrča, bor) po zahtjevima naručioca;
• Sušenje rezane građe u specijalizovanim sušarama velikih
   kapaciteta;  
• Prevoz oblovine i rezane građe